Sumulat Para sa Modern Campground

Maging Isang Kolumnista

Modern Campground ay palaging naghahangad na mag-publish ng higit pang mga boses mula sa Outdoor Hospitality Industry. Kami ay naghahanap ng mga regular na kolumnista na maaaring magsulat tungkol sa iba't ibang paksa sa lingguhan o buwanang batayan. 

Ang lahat ng mga manunulat ay makakatanggap ng kanilang sariling bio, link sa kanilang website, isang maikling pagpapakilala tungkol sa kumpanya o organisasyon na kanilang kinakatawan at pinahusay na mga benepisyo ng SEO.

Sa ngayon, hindi kami tumatanggap ng isang beses na guest post. Dapat kang magsama ng propesyonal na headshot o katumbas na larawan upang maisaalang-alang.